strona w budowie

Klub Akademicki WSR "REHAB WSR"

ul.Kasprzaka 49

01-211 Warszawa

Koordynator Klubu: Małgorzata Wojciechowska – tel.: 22 535 01 56

e-mail: malgorzata.wojciechowska@wsr.edu.pl

e-mail: kontakt@rehabwsr.pl

Klub mieści się w piwnicach budynku.

regulamin klubu

 1. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia i picia alkoholu
 2. Zabrania się wnoszenia na teren klubu własnych napojów oraz artykułów spożywczych.
 3. W przypadku zniszczenia mienia klubu, odpowiedzialność ponosi osoba powodująca straty.
 4. Terminy prób zespołów artystycznych muszą być uprzednio uzgodnione z kierownikiem klubu.
 5. Goście klubu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

cele klubu

 1. Klub tworzy warunki do pracy twórczej oraz rozwoju osobowości twórców i odbiorców kultury.
 2. Działalność klubu opiera się na inicjatywie oraz aktywności studentów.
 3. Klub propaguje w środowisku studenckim różne formy aktywności w celu utrwalania więzi pomiędzy studentami.
 4. Klub ma zadanie wspierać oraz inspirować studentów w realizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

realizacja zadań

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Doradztwo i pomoc organizacyjną dla zainteresowanych działalnością klubu.
 2. Organizację i uczestnictwo w imprezach środowiska studenckiego.
 3. Prowadzenie działalności integrującej studentów poprzez aktywność kulturalną i towarzyską.
 4. Propagowanie twórczości amatorskiej.
 5. Klub może realizować prywatne spotkania (imprezy zamknięte).